IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), 10.000’e yakın üyesiyle biyolojik bilimi kullanarak insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan uluslararası bir topluluktur. Köklü bir geçmişe sahip olan IEEE EMBS; insan yaşam kalitesini yükseltmek için mühendislik bilimleri ve teknoloji uygulamalarını araştıran biyomühendislik gibi geleceğe yönelik mesleklere teşviki arttıran, varolan bilgiyi tartışma ve yeni bilgiler sunmak amacıyla farklı bilim disiplinlerini konferanslar, etkinlikler, teknik gezi ve uluslararası eğitimlerle biraraya getiren, bir IEEE alt kuruludur. Bu köklü ve kaliteli komitenin IEEE YTÜ bünyesinde aktif olmasının henüz iki yıllık bir geçmişi vardır. IEEE YTÜ EMBS olarak çıktığımız ve yakın zamanda uluslararası resmiyetimizi kazandığımız bu yolda hedeflerimiz; biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, kimya mühendisliği kimya ve biyoloji bölümlerinde okuyan

öğrenciler ile IEEE YTÜ Öğrenci Kulübü’nün üyelerinin ekip ruhu içerisinde çalışmasını sağlayarak; ilaç, biyomedikal, tıp, genetik, biyoenformatik, mikrobiyoloji ve nanoteknoloji gibi alanlardaki mühendislik çalışmalarını ve güncel teknolojik gelişmeleri takip etmek ve öğrenci-sanayi işbirliği ile etkinlikler(soru-cevap oturumları, paneller, teknik gezi ve teknik eğitimler vb.) düzenleyerek öğrenciler öğretim görevlileri ve sektörde tanınmış şirketler arasında köprü oluşturmaktır.

Hedeflerimize ulaşırken kulübümüzün uluslararası yapılanmaya sahip olması sayesinde geniş ve kapsamlı bilgi ağını kullanıp pek çok güncel konuya ve kişilere kolayca erişimi sağlamak gayesindeyiz. Geride kalan bu iki yıllık süreç içerisinde IEEE YTÜ EMBS ilk etkinlik olarak “Kim Biliyor Paneli”ni düzenlemiş ardından da IEEE EMBS Türkiye Chapter ile uluslararası bir etkinlik olan “BioMed Days”e ev sahipliği yapmıştır. İkinci yılına ise isim ve tarzında biraz değişiklik yaparak “BioForm” adlı etkinlikle başlamıştır. Çoğunlukla önemli akademisyenlerin ağırlandığı bu etkinliğin ardından oturum sayısını arttırıp sektörden birçok önemli şirketleri de ağırlayarak “BioForm II” etkinliği ile bu yılı güzel bir şekilde noktalamıştır. Bu etkinlikler arasındaki süreçte EMBS; IEEE global platformunda danışmanlığını Elektirk-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Nizmettin AYDIN’ın üstlenmesi, kurucu başkanlığında ise Ceylan ÖZER’in bulunmasıyla 1 Nisan 2015 tarihinde resmi olarak onaylanmıştır. IEEE YTÜ EMBS kolunun resmi olarak onaylanmasıyla; düzenlenen etkinliklerin uluslararası alanda tanıtılması, çeşitli programlar ile seçkin profesörlerin bu etkinliklere davet edilmesi, etkinliklerimize olan desteklerin genişletilmesi, kongre, konferans, uluslararası toplantılara katılımda fırsatların yakalanması ve yayınlanan en son makaleler, dergiler, yazıların bulunduğu geniş kütüphaneye ulaşılması gibi büyük avantajlar sağlanmıştır. Geçtiğimiz yıl daha da artan konu çeşitliliği ve katılımcı profiliyle “BioForm III” etkinliğini gerçekleştirdik. Henüz üçüncüsü olan etkinliğimize 500’ü aşkın bir katılım olmuştur. Aynı zamanda IEEE DLP(Distinguished Lecturer Program) yapısı sayesinde American University of Sharjan’dan Dr.Ghaleb A.Husseini iki gün boyunca etkinliğimizde bulunmuş ve yoğun bir ilgiyle dinlenilmiştir.

Mezun olduğumda ne yapacağım ne yapacağım, sektörde yerim ne diye merak ediyor ve kariyerine yön vermek istiyorsan sen de ailemize katıl ve bu yıl gerçekleştirmeyi planladığımız “BioForm IV“ de yerini al. Unutma ki “Sadece Derse Girerek Mühendis Olunmaz!”

Bu Etkinlikte YAŞAM Var!

Dünyanın gelişen teknolojileri canlı yaşam sağlığının kalitesini arttırma bazlı ilerlerken buna uyum sağlamak ve bu dinamik içerisinde rol almak ne istediğinin bilincinde olan bir kitlenin elindedir. Türkiye’de yeni açılmış bölümler olan biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği ile doku mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik gibi birçok lisans programının gelişmesinde yurtdışı standartları yakalanmaya çalışılmaktadır.
Üniversitelerimizde öğrenim gören bu geniş kitleyi çalışma alanları hakkında bilinçlendirmek; multidisipliner yapılarına uygun olarak çeşitli faaliyet alanlarından yetkili ve bilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile buluşturarak kafalarındaki soru işaretlerini gidermek amacıyla Engineering in Medicine & Biology Society Chapter öncülüğünde BioForm etkinliklerini yapmaktayız.
Bu etkinlikler ile farklı disiplinlerdeki bilim adamlarını, mühendisleri ve hekimleri biraraya getirmiş, ilaç, medikal, genetik, tıp, biyoenformatik ve daha birçok alandaki en son teknolojik gelişmeler ve mühendislik çalışmaları katılımcıların bilgisine sunmuştuk.
Bu yıl da Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü Engineering In Medicine & Biology (EMB)Komitesi olarak gelenekselleşmiş olan BioForm IV etkinliğini 29-30 Kasım – 1 Aralık’da YTÜ EEF Konferans Salonu’nda gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğin bir parçası olmak ve organizasyon ekibinde yer almak istiyorsan seni de bekliyoruz.
Etkinlikle ilgili gelişmeler ile güncel sağlık ve mühendislik alanındaki çalışmalar için facebook ve twitter sayfalarımızı takipte kalın.
Facebook adresimiz.
Twitter adresimiz.