Her yıl Tecrübe Aktarım Kampı ve Kurumsal Gelişim Kampı düzenlenir. Bu kampların içeriği Denetleme Kurulu’nca Yönetim Kurulu’ndan da fikir alınarak oluşturulur.

Tecrübe Aktarım Kampı

Tecrübe aktarım kampı(TAK), her yıl, genel kuruldan sonra 1 ay içerisinde yapılır. Amacı yeni ekibin kendi içinde kaynaşmasına yardımcı olmak, geçmiş dönemin değerlendirmesini yapmak, eksik veya yanlış yapılan çalışmalardan dersler çıkarıp bu tecrübeyi yeni ekibe aktarmaktır.

Kurumsal Gelişim Kampı

Kurumsal Gelişim Kampı(KGK), her yıl güz dönemi başında gerçekleştirilen bir kamptır. Amacı kulübün yeni döneme motive olmuş bir şekilde başlamasını sağlamak ve yeni dönem yapılanmasının kulübü her yönüyle tanımasını sağlamaktır.

Her sene Düzenli olarak verilen teknik eğitimler şu şekildedir;

-Lehim Eğitimi

-Temel Elektronik ve Devre Kurma Eğitimi

-Programlamaya Giriş ve Algoritma

-Arduino Eğitimi

-Diksiyon

-CV Hazırlama

-Liderlik

-Excell vb.