Günümüzde hızla değişen ve rekabetçi koşullarında yüksek refah seviyesine ulaşmak, güçlü bir ekonomi ve kalkınma ile gerçekleşir. Bilgi ve teknoloji üretmenin esaslarını oluşturan bu ana ögelerin gelişmesinde hiç şüphesiz üniversitelere ve sanayiye büyük görevler düşmektedir.

Üniversiteler bir yandan yaptıkları eğitim- öğretim faaliyetleri ile sanayinin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge personelini yetiştirmekte, diğer yandan da araştırma yaparak sanayinin ihtiyaç duyacağı alanlarda bilgi üretmeye çalışmaktadır. Sanayi ise ülkedeki mevcut bilimsel ve teknolojik potansiyeli harekete geçirerek önceden yapılmış araştırma sonuçlarını üretime dönüştüren kesimdir. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyini o ülkedeki sanayinin gelişmişlik düzeyi belirlemektedir. Bu ise ancak güçlü bir üniversite-sanayi işbirliği ile mümkündür.

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü ( YTÜ IEEE ), kurulduğu günden bu yana mesleki ve teknik gelişmelere önem veren, gerçekleştirdiği etkinliklerle ekip ruhunun , takım çalışmasının ve liderliğin en güzel örneklerini sergileyen, düzenlediği organizasyonlarla mühendis adayları ve iş dünyası arasında köprü oluşturarak mühendislik yetkinliğinin artmasına olanak veren bir öğrenci topluluğudur.

Kulübümüz, vizyon sahibi üniversite öğrencilerini teşvik etmek ve onların çalışmalarına destek vermek amacıyla ilki 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan ‘’YILDIZLI PROJELER’’ proje yarışmasını düzenlemektedir. Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon kültürünün gelişmesi ve üniversite öğrencilerinin projelerinin hayata geçirilmesi konusunda onlara destek olmak amacıyla YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması , her sene sesini bir çok farklı üniversitelerde duyurmaya devam etmektedir.

Amacımız, üniversite öğrencilerinin yapacakları çalışmaların kalitesini destek ve teşvik ile arttırarak, kabul edilen projelere ilgi duyacak kişi ve kurumlarla temasa geçmek; bu yolla danışmanlık, malzeme, laboratuvar ve hizmet desteği almak ve ortaya çıkan çalışmaların; bilim dünyasına, araştırma kurumlarına, sanayi kuruluşlarına ve sektöre duyurulmasına yardımcı olmaktır. Bu proje yarışması ile üniversite-sanayi işbirliği için somut bir adım atılmış olacaktır.

2009 yılında ilki gerçekleştirilen proje yarışmamıza geçtiğimiz yedi seneden bu güne kadar 126 farklı üniversiteden toplam 1326 proje başvurusu alınmıştır.

Bu sene 8.si düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması 2016’da 4 ayrı kategoride 333 proje mücadele etti.Ön değerlendirmeyi geçen finalist projeler , girişimcilik, inovasyon ve sunum teknikleri hakkında 2 günlük bir eğitimin ardından YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen final gününde değerlendirme kuruluna proje sunumlarını gerçekleştirdiler.23 Mayıs 2016’da gerçekleşen ödül törenine YTÜ Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Bektaş, YTÜ Teknopark Genel Müdürü Mustafa Albayrak ve çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Projelerin değerlendirmesini, üniversitelerin gözde akademisyenlerinden oluşan “Bilim Kurulu” ile başarılı sanayicilerden oluşan “Sanayi Kurulu” birlikte yaptı. Bu sayede üniversite-sanayi işbirliği Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir kez daha hayat buldu. Final gününde melek yatırımcıların proje sahiplerini yakından takip etti.

Yapılan değerlendirmede dereceye giren projeler; Silikon Vadisinden, Kuluçka Sistemine; İngiltere Warwick Üniversitesinden, Prototip atölyesine; çeşitli eğitim ve networking gibi kişiye ve projesine yarar sağlayacak birçok imkana sahip oldu.

Yapılan değerlendirmede Makine, Mekatronik, Robotik ve Otomasyon ; Bilişim, Elektronik, Telekominikasyon ve Yazılım Uygulamaları ; Elektrik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği ve Kalitesi ve Sağlık, Gıda, Biyoteknoloji, Kimya ve Malzeme Uygulamaları kategorilerinde ilk üçe giren projeler belirlendi.

Yıldızlı Projeler Yarışması 2016 Destekçileri ;

ALTIN SPONSOR: ETİYA, MAKİNE TANITIM GRUBU

GÜMÜŞ SPONSOR: AKTEK BİLİŞİM, KALE KİLİT, MAKEL ELEKTRİK, ZİRAAT TEKNOLOJİ

DESTEK SPONSOR: BİR-ER ELEKTRİK, İKMİB, FON PROJE

ÖDÜL SPONSOR: IBM, RADORE

DESTEKÇİLER: E-TOHUM, ENDEAVOR TÜRKİYE, ETMD, YTÜ TEKNOPARK, YTÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EĞİTİM SPONSORU: TEB GİRİŞİM BANKASI, SG DANIŞMANLIK BASIN VE MEDYA SPONSORLARI: ELEKTRİKPORT, GİRİŞİM HABER, SHIFTDELET.NET, KAMPÜS ETKİNKİLİKLERİ

Yıldızlı Projeler Yarışması, teknoloji tabanlı yenilikçi projelere sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürebilir olduğuna inanan tüm girişimciler ve start-up’lar için doğru adres! Sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği ve kendi aralarında yarıştığı Yıldızlı Projeler Yarışması, bu sene de öğrenci-sanayi iş birliğini sağlayarak projeleri desteklemeye devam ediyor. Sen de fikrini sektöründe uzman Sanayi ve Bilim Kurulumuzun önünde gösterip fikriyle yıldızlaşanlar arasında olmak istiyorsan unutma, başvurular 15 Aralık 2016’da başlıyor!

KATEGORİLER

Yıldızlı Projeler Yarışması 2016’de de kategoriler aşağıda belirtilmiştir. Bu yıl da her kategoride ilk üç derece ödüllendirilecektir. Ödüllerimiz daha sonra açıklanacaktır. Sosyal medya da takip ediniz.

1)Elektrik, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği ve Kalitesi

a)Alternatif Enerji Sistemleri

b)Elektrik, İletişim, Dağıtım ve Kontrol sistemi

c)Motor Kontrolü ve Güç Elektriği Uygulamaları

d)Elektrikli Araçlar

e)Diğer2)Mekanik, Mekatronik, Robotik ve Otomasyon

a)Bina, Fabrika, Makine Uygulamaları

b)Ölçme ve Enstrümantasyon

c)Kontrol Teorisi ve Modelleme

d)Robotik, Hidrolik ve Pnömatik vb. Mekatronik Uygulamaları

e)Mekanik Uygulamaları

f)Biyomedikal

g)Diğer3)Bilişm, Elektronik, Telekomünikasyon ve Yazılım Uygulamaları

a)Haberleşme Tekniği ve Sistemleri

b)Elektronik

c)Görüntü İşleme

d)Web Uygulamaları

e)Mobil Uygulamaları

f)Veri İşleme ve Yönetimi

g)Biyoinformatik

h)Diğer4)Sağlık, Gıda , Biyoteknoloji, Metalurji ve Malzeme Uygulamaları

a)Genetik ve Biyomühendislik Uygulamaları

b)Kimya/İlaç Teknolojileri

c)Yapı ve Endüstriyel Malzeme Üretimi ve Uygulamaları

d)Nanoteknoloji Uygulamaları

e)Tarım/Gıda Uygulamaları

f)DiğerBAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Yıldızlı Projeler Yarışması 2017 başvurular 24 Ocak 2017 tarihinde başlayacaktır.

Değerlendirme Süreci

YTÜ IEEE Yıldızlı Projeler Yarışmasına; T.C. ve K.K.T.C. Üniversitelerinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri; açıklanan proje konuları kapsamındaki herhangi bir çalışma, proje ve bitirme tezi/projesi ile katılabilirler.

Yıldızlı Projeler Yarışması’ na birden çok proje ile katılabilmenin yanı sıra bireysel olarak ya da en fazla 4 kişiden oluşan bir ekip ile katılım sağlanabilir. Ekip projesiyle katılım halinde ödül, proje ekibi adına verilecektir.

30 Nisan 2017 proje başvurusunun son tarihi olup, başvurular bittikten sonra 7 Mayıs 2017 tarihine kadar başvuranlarımızdan projelerinin son hali istenecektir. Bunun için proje sahipleriyle iletişime geçilecektir.

Yıldızlı Projeler Yarışması Organizasyon Komitesi, yarışmaya başvuran tüm projelerin değerlendirilmesi için değerlendirme kurulu oluşturur. Değerlendirme Kurulu, belirlenen proje konularında uzman akademisyenlerin bulunduğu bilim kurulundan ve ilgili sektörlerdeki sanayi kurulundan oluşur. Değerlendirme kurulu tarafından ön eleme gerçekleşecek ve 17 Mayıs 2017 tarihinde finalist projeler açıklanacaktır. Değerlendirme kurulu tarafından aşağıda belirtilen ölçütlere uygun olarak ilk eleme yapılır ve finalistler belirlenir:

Proje konusunun uygunluğu

Projenin bilimsel ve teknik açılardan değerlendirilmesi

Projenin özgünlük ve yaratıcılık açısından değerlendirilmesi

Projenin uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi

Projenin üretime yapabileceği katkı açısından değerlendirilmesi

Finalist projeler ise 23 Mayıs 2016 final gününde finalist projelerin sunumundan sonra tekrar Değerlendirme kurulumuz tarafından değerlendirilip kazananlar belli oluyor. Final gününde finalistlerimiz proje sunumundan sonra projelere ait prototiplerin sergilendiği sergi salonu bulunur.

Her kategoride ilk üç derece ödüllendirilecektir.